História a súčasnosť firmy

JHJ KOVEX spol. s r. o. je súkromná spoločnosť zameraná na výrobu strojárskych zariadení.

História firmy siaha do roku 1993, kedy bola založená tromi spoločníkmi. Pôvodné zameranie firmy bolo orientované hlavne na mechanické a trieskové opracovanie kovov. Sídlo firmy bolo v rokoch 1993-1998 v prenajatých priestoroch v obci Kozárovce.

Dôležitým medzníkom v histórii firmy bol rok 1998, kedy bol zakúpený komplexný objekt s výrobnými, skladovacími, kancelárskymi, sociálnymi a voľnými priestranstvami na celkovej rozlohe 270 000 m2 v obci Veľké Kozmálovce. Na základe získania nových výrobných priestorov bola výrobná oblasť dynamicky rozšírená o výrobu tlakových zariadení, kotlov, tlakových nádob, oceľových konštrukcií, hadovitých systémov, spalinovodov, parovodov a iných výrobkov. Spoločnosť sa postupne rozvíja a doplňuje technologické a strojné vybavenie.

Firma získala skúsenosti s výrobou vysokotlakových zariadení a iných súčastí parných kotlov. V dnešnej dobe JHJ Kovex spol. s r. o. vlastní oprávnenie na výrobu, rekonštrukciu, opravu a údržbu, označovanie tlakových zariadení v rozsahu kotlov parných a kvapalných I.-V. triedy. Firma má schválené a certifikované postupy zvárania na väčšinu obvyklých kombinácií materiálových kombinácií zvarových spojov - WPQR.

Spoločnosť JHJ Kovex je v oblasti zvárania certifikovaná AD 2000-Merkblatt HP 0/HP 100R/EN12952 - EN ISO 3834 - 2, PED 97/23/EG. Od roku 2010 je v spoločnosti zavedený systém kvality STN EN ISO 9001:2009.

Zloženie zamestnancov je v počte 20 kmeňových a 40 zmluvných pracovníkov.

Priestory firmy tvoria:

 • 270 000 m2 celková plocha
 • 2 450 m2 zámočnícke a zváračské plochy
 • 200 m2 mechanická obrobňa
 • 150 m2 sklad a výdajňa náradia
 • 3 000 m2 spevnené skladové priestory
 • 500 m2 kancelárske priestory
 • 700 m2 zastrešené skladové plochy

V roku 2011-2012 je plánovaná výstavba dvoch nových výrobných a montážnych hál o celkovej ploche 3 830 m2 s inštalovaným žeriavov nosnosti 25 000 kg - 70 000 kg.

Strojné vybavenie tvorí:

 • základné ručné elektrické náradie
 • úkosovacie zariadenia ručné a strojné tabuľové nožnice
 • páliace automaty na delenie plechov
 • pásové a okružné píly
 • hydraulické lisy
 • zdvíhacie zariadenia - mostový žeriav
 • stĺpové zdvíhacie zariadenie
 • vysokozdvižné vozíky
 • manipulačný ťažkotonážny vozík
 • autožeriav
 • ohýbačka rúr
 • sústruhy
 • frézy
 • horizontálne vŕtačky
 • štuchačka
 • žíhacie zariadenia pec, žíhacie pásy
 • zavalcovačka rúr
 • stojanové brúsky
 • brúsne centrum náradia
 • magnetická brúska
 • sušiace pece na elektródy
 • zváracie agregáty pre zváranie elektrickým oblúkom
 • zváracie agregáty pre zváranie
 • v ochrannej atmosgfére s argónom
 • v ochrannej atmosfére CO2
 • a iné zariadenia.