Profil firmy

Obchodné meno: JHJ KOVEX, spol. s r.o.
Sídlo: Pri ihrisku 499/22, Veľké Kozmálovce 935 21
IČO: 31 439 161
Deň zápisu firmy: 22. 06. 1993
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci:
 • Štefan Holečka, Kozárovce
 • Juraj Jakubík, Tlmače
 • Peter Janó, Tlmače
Predmet činnosti:
 • kovoobrábanie
 • zámočníctvo
 • brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jedn. nástrojov
 • obchodná sprostredkovateľská činnosť
 • zahranično-obchodná činnosť
 • výkon managérských prác, marketing
 • cestná motorová doprava-verejná nákladná
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • výroba kovových prefabrikátov pre stavby
 • výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov z kovu
 • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
 • výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
 • kovanie. lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
 • výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, označovanie tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia
 • spracovanie a povrchová úprava kovov
 • výroba oceľových nádrží
 • výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
 • výroba kovových výrobkov inde nezaradených
 • výroba ventilov a armatúr
 • výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
 • výroba strojov na všeobecné účely inde nezaradených - ohýbačka plechov
 • výroba účelových strojov inde neuvedených - ukosovačka
 • výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
Poznámky: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 5. 3. 1993 podľa § 57, 105 zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 6559

Dodatok č. 1 zo dňa 2.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.