Referencie

 • Steel OK Levice, s.r.o. Prah hradidla vodného diela Gabčíkovo
 • Steel OK Levice, s.r.o. Sklz pre športovú plavbu vodné dielo Čunovo
 • Energo IPT Mírovice n/Hanou Prehrievač pary Elektráreň Mělník
 • FKM Technologycontor, s.r.o. Dielce kotvenia kontajnerov na trajektoch
 • Iseng Mont, s.r.o. Levice Izolovaný spalinovod - kotol Kacinbarcika
 • Modřanská Potrubní Slovakia, s.r.o. Bezpečnostné opatrenia - atómová elektráreň Mochovce
 • Alstom Brno, a.s. Brno Memránové steny výparníka kotol Chemopetrol Litvínov
 • Alstom Brno, a.s. Brno Vysokotlakové horákové okná kotla Elektráreň Dětmarovice
 • Energo IPT, Mírovice n/Hanou Prehrievač pary - kotol Kojetín
 • KAPPA, a.s. Štúrovo Prepojovacie potrubie kotla KAPPA Štúrovo
 • Slovnaft Bratislava, a.s. Šotový prehrievač - Slovnaft
 • Isopan Group, a.s. Vlkanová Riadená ohýbačka plechov - Vlkanová
 • AVG Group, a.s. B. Bystrica Riadená ohýbačka plechov - B.Bystrica
 • Istroenergo Levice, a.s. Parovod SH Senica
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Izolovaný spalinovod - NUH Turecko
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Ohrievače vzduchu - TŽ Třinec
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Potrubie horúceho a studeného vzduchu, potrubie recispalín - TŽ Třinec
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Výroba klapiek - TŽ Třinec
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Výroba dymníka vysokej pece - TŽ Třinec
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Výroba kompletných modulov paroplynového kotla - POVBYT Považská Bystrica
 • M5trade, s.r.o. Levice ND membránové steny kotla – Egypt
 • M5trade, s.r.o. Levice Prepojovacie rúry kotla - Egypt
 • M5trade, s.r.o. Levice Prehrievače pary - Egypt
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Parovod - Oberbruch Nemecko
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Segmentové kolená a t-kusy DN 1000 - Turecko
 • M5trade, s.r.o. Levice Šotový prehrievač Elektráreň Vojany
 • M5trade, s.r.o. Levice Balený kotol RU2 Bielorusko
 • M5trade, s.r.o. Levice Balený kotol B302 - Bielorusko
 • M5trade, s.r.o. Levice Balený kotol K201 - Bielorusko
 • M5trade, s.r.o. Levice Nerezový spalinovod - Bielorusko
 • IstroenergoGroup, a.s. Levice Tlmiče hluku kotla - Považská Bystrica
 • AalborgEngineering, s.r.o. Tlmič hluku - Dánsko